Матеріали конференції (6-13 жовтня 2018 р.)

Матеріали другої науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю)
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
(6-13 жовтня 2018 р. – Одеса)

Тези:

Антонюк С.А.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ

Борисюк А. С.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ

Доннікова І. А.
ЗДОРОВ’Я ЯК СКЛАДОВА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Натаров В. П.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРУДНОЩІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Павлова О. С.
ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ КРІЗЬ БІОЕТИЧНУ ПАРАДІГМУ

Терзі О. О., Кирилюк В.О.
ЩОДО ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Шевчук Е.Н.
ОТ «ФИЛОСОФИИ СЕРДЦА» К ФИЛОСОФИИ ЗДОРОВЬЯ

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Антонюк С. А. – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного університету «Одеська морська академія» (м. Одеса, Україна);

Борисюк А. С. доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та філософії ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці, Україна);

 Доннікова І. А. – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії Національного університету «Одеська морська академія» (м. Одеса, Україна);

Кирилюк В. О.студентка 3 курсу Одеського національного медичного університету (м. Одеса, Україна);

Натаров В. П. кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного університету «Одеська морська академія» (м. Одеса, Україна);

Павлова О. С.кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного університету «Одеська морська академія» (м. Одеса, Україна);

Терзі О. О. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри філософії та біоетики Одеського національного медичного університету (м. Одеса, Україна);

Шевчук О. М. – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного університету «Одеська морська академія» (м. Одеса, Україна).