Людина як цілісність: філософський, психологічний, медичний та юридичний полілог

15 травня 2019 року в Одесі на базі кафедри філософії і біоетики ОНМедУ відбулася Друга міжнародна наукова конференція “Людина як цілісність: філософський, психологічний, медичний та юридичний полілог”.

Мета конференції: залучення наукової спільноти до трансдисциплінарної дискусії, стимулювання і підтримка науки в Україні, розвиток міжнародної співпраці.

Організатори:

  • Одеський національний медичний університет
  • Міжнародна академія психосінергетики та альфології (“МАПА”)
  • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

Копия Програма_Людина як цілісність 2019.jpg

Програма конференції

 

Фотографії з конференції

Вступне слово має доктор філософських наук, професор Ханжи В.Б і доктор медичних наук, професор Вастьянов Р. С.

 

Учасники доповідей:

Копия IMG_0405

Спаський І.Д. викладач кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету з доповіддю “Антропологічний вимір онтологізації господарства”

 

Копия IMG_0422

Рейдерман И. И., магистр филологии, преподаватель Одесского художественного колледжа имени М. Б. Грекова с докладом “Целостность личности как философская и психологическая проблема”

 

Копия IMG_0435.JPG

Пунченко О. П., доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии и истории Украины Одесской национальной академии связи имени А. С. Попова с докладом «НОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ» В АРХИТЕКТОНИКЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

 

Копия IMG_0452.JPG

Богатая Л. Н., доктор философских наук, профессор, профессор кафедры культурологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова с докладом: ОТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ МЕТОДОЛОГИИ К МЕТОДОЛОГИИ МНОГОМЕРНОЙ

 

Копия IMG_0465.JPG

Гончарова О. Е., кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры автомобильного транспорта Одесского национального политехнического университета с докладом: ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА

 

Слухачі конференції