Публікації

Конференції

ЛЮДИНА ЯК ЦІЛІСНІСТЬ:
соціально-гуманітарний та природничо-науковий полілог

ІV Міжнародна наукова конференція
20 травня 2021 р. (у дистанційній формі)

Програма конференції


ЛЮДИНА ЯК ЦІЛІСНІСТЬ:
філософський, психологічний, медичний та юридичний полілог – від теорії до практики

ІІІ Міжнародна наукова конференція (1 жовтня 2020 р. у м. Одеса)

Програма конференції

Матеріали конференції


Створювальна сила знання

3-ий круглий стіл у рамках науково-освітнього міждисциплінарного проекту «Створювальне знання: гуманізм, інновація, самоосвіта» (12 червня 2020, м. Одеса). Детальніше…

Програма конференції

Матеріали конференції


Створювальне знання: теоретико-методологічні та практичні аспекти

2-ий круглий стіл у рамках науково-освітнього міждисциплінарного проекту «Створювальне знання: гуманізм, інновація, самоосвіта» (14 червня 2019, м. Одеса). Докладніше…

кругрий-стіл_14-черв_2019 (правка 7.06.2019).jpg

Програма конференції

Матеріали_Створюв_знання.jpg

Матеріали конференції


II Міжнародна наукова конференція
Людина як цілісність: філософський, психологічний, медичний та юридичний полілог” (відбулася 15 травня 2019 року в Одесі).

Копия Програма_Людина як цілісність 2019

Програма конференції


Друга науково-практична інтернет-конференція (з міжнародною участю)
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ (6-13 жовтня 2018 р. – Одеса)

Програма конференції.jpg

Програма конференції

Матеріали конференції


Міжнародна наукова інтернет–конференція
«ЛЮДИНА ЯК ЦІЛІСНІСТЬ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ, СОМАТИЧНІ ТА СУСПІЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я» (21 червня 2018 р.)

Програма конференції(1) 2018.jpg

Програма конференції

Матеріали конференції 2018.jpg

Матеріали конференції

Стендові доклади

  • Кривцова Н.В. Постнекласическая модель самореализации человека как инструмент трансформации медицинского образования | Google Drive
  • Тринчук О.Б. Формування та розвиток «soft skills» у студентів | Google Drive
  • Jacek Klich. Polish Ukrainian project on pedagogical training | Google Drive
  • Бірон Б.В. Проактивний копінг як вища форма організації взаємодії зі стресором | Google Drive

Сторінка конференції на веб-сайті ОНМедУ


Монографії Кривцової Н.В.

Шлях до гармонії життя (2 вид) 1

Шлях до гармонії життя (друге видання)

Копия 1 Шлях до гармонії життя (обложка) - (2)

Шлях до гармонії життя (третє видання)

Копия Stvorjuv_Sila_obl (3)

Створювальна сила знання (колективна монографія)


Праці синергетичної спільноти

Сбірники конференції “Пригожинські читання”:

Кожне посилання веде на хостинг Google Drive, де ви можете переглянути сбірник у браузері, а також за бажанням завантажити сбірник у форматі PDF на свій пристрій (комп’ютер, смартфон тощо).

Публікації на сайті academia.edu:

Відео:

Сайт Українського синергетичного товариства: synergetic.org.ua